Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

вторник, 24 април 2012 г.

ЧУДОСлучи се ЧУДО! В храм на Истинно Православната Българска Църква бе заснето явление което се появи по време на Божественна Света Литургия.Християни заснеха присъствието на божественна енергия слязла именно в този храм,който се готвят да обругаят.Побликуваме снимката на това чудо!
Бог поруган не бива!

Висш Църковен Съвет
ИПБЦ

В ТИШИНАТА НА БОЖИЯТА УТЕХА


Днес град Асеновград е потънал в траур.Днес България отново страда.Отново за загубени свои деца.До кога?
Ние се превръщаме в безразлични не само към времето в което живеем,ние  придобиваме безразличие и към.....смъртта.Особено когато тя не ни засегне пряко.
Обездуховени сме,обезличени сме,изпразнени сме от човешко съдържание.Все повече и повече.
Но не търсим помощ.
Не търсим Бог.
И само когато ни заболи,когато се почувстваме уязвени обръщаме отчаян поглед към небето.
Без да се замислим дори,имаме ли право на това.
Боже помогни ни да променим живота който уж живеем.

В тишината на Божията утеха,в минутата размисъл по два незавършени млади човешки живота,молим Нашият Създател да дари упокоение на душите на мъртвите,да дари утеха на страдащите,да ни дари мъдрост за да видим и усетим Истината на която обърнахме гръб - БОГ!

отец Радослав П.

петък, 20 април 2012 г.


                                        У К А З

                                           №01-ВЦС -6 / 13.04.2012

       С настоящият Указ,Висшият Църковен Съвет на Истинно Православната Българска Църква,на основание на  Устава на ИПБЦ,с решение на Висшият Църковен съвет ( Протокол № 0006- VI/13.04.2012 год) се взе следното решение:

        Освобождаваме  клирика на Истинно Православната Българска Църква  архимандрит Евтимий ( в м. Янчо Статев Илев) като председател на Манастирско настоятелство  „Свети Живоприемни Източник” с.Голямо Буково,гр.Средец,Област Бургас,и като клирик на цялата Св.Църква.Същият е освободен поради неспазване на Устава на ИПБЦ,несъобразяване и незачитане на  светата йерархия на Църквата.С акта на публикуване на настоящият Указ,същият не трябва да се счита повече за клирик на Истинно Православната Българска Църква.
        Монах Евтимий (Янчо Статев Илев) не представлява ИПБЦ,и всички документи които лицето,на които стои реквизит с" ИПБЦ",да се считат за невалидни,те не ангажират официалната позиция на Истинно Православната Българска Църква.От момента на публикуване,печата на който е изписано "ИПБЦ" да се счита за невалиден,и документите подпечатани с този печат да се считат за невалидни.Лицето не може да извършва никакви юридически действия от имено на ИПБЦ.

      Настоящият Указ се взе от ВЦС с пълно мнозинство.Указа влиза в сила от момента в който същият се публикува на  сайта на Истинно Православната Българска Църква.

     


понеделник, 16 април 2012 г.

вторник, 10 април 2012 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

До Негово
Блаженнство
+Рафаил
Митрополит на
ИПЦР

ВАШЕ БЛАЖЕНСТВО,
На Ваш сайт,който
се титулува „Външни дела на ИПЦР” са поставени лични данни,име на член на
нашето вероизповедание.Според действащото
законодателство в европейския съюз,а
особенно в Р България,(Закон за защита на лични данни,обн ДВ.бр.1 от 4 януари
2002г.,посл измемен ДВ,бр.42 от 5 юни 2009г) не могат да се публикуват лични
данни,снимки,без изричното писмено съгласие на заинтересованото лице,от човек който няма юридическо право на това,и който не е администратор на личнни данни,по смисъла на този закон.Ваш
клирик е извършил това засягайки наш член а именно:свещеник Р.П.Същият
никога не е давал такова писмено съгласие.
Моля да се
разпоредите да бъдат свалени всички лични данни: име,снимка,дата,месец,година
на раждане на въпросното лице от този сайт,който ангажира единственно вашата религиозна институция,като юридическо лице за това противозаконно деяние.Ако до края на работния ден-
09.04.2012 год.,същата информация не бъде свалена,ще бъдем принудени да
сезираме Главна Прокуратура на Р България,Посолството на Руската
Федерация,както и Комисията за защита на лични данни на Р България,относно противозаконните
действията на това лице.
Съжаляваме за
създалата се неприятна ситуация.
Надявам се да
проявите разбиране!
Председател на
Административния
Църковен съвет на
ИПБЦ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АЦС

Административния Църковен Съвет на Истинно Православна Българска Църква докладва с решение № 00010 от 30.03.2012 год.,на Висшият Църковен Съвет че анулира печата издаден с протокол № 0005 на Висшият Църковен Съвет а именно печат с кръгла форма,със следните характеристики:
В средата двуглав орел със константинов кръст,а в кант изписано "ФИЛИПОПОЛСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ II " поради причина че същият не се използва от лице свързано с ИПБЦ.Всички подпечатани документи следва да се считат за невалидни и недействителни. За всички документи издадени и подпечатани с този печат, Истинно Православна Българска Църква не се ангажира и не носи отговорност.Печата се използва от лице което по никакъв начин не представлява юридически ИПБЦ.
Такова лице никога не е подавало собственоръчно подписана молба за членство,каквото е изискването на устава на ИПБЦ,а именно Чл.45,ал.2.Същата не е разглеждана от Административния Църковен Съвет на основание Чл.46,ал.2.,и не е удобрявана от същия.Лицете не е депозирало документи изискани от АЦС,като е отказало.Същото е подписало документ със изпитателен срок от 1 месец,но срока не е продължен,поради което
Истинно Православна Българска Църква не се ангажира с самочинните действия на лицето.Същото се представя за "митрополит" въпреки че по Светите Канони на Църквата то никога не е било такова.Религиозната институция в която пребивава лицето не е извършвала никога такъв каноничен избор.Самочинно лицето носи " бяла епанокамилавка" без да е получавало никога такова разрешение.Същото лице самочинно е извършило редица "низвержения" без същото да има такова право,по светите канони в Църквата,без липсата на какъвто и да е духовен съд,който никога не е бил ситуиран от вероизповеданието,още повече че лицето никога не е получавало документ за председателство на такъв духовен съд,като определя тези действия като "Самочинин".Лицето използва и публикува личнни дани на членове на вероизповеданието,без да има това право по Закона за личнитте данни на Р България.АЦС ще сезира Главна Прокуратура на Р България,както и Посолството на Руската Федерация,защото това лице не е български гражданин и същото няма юридическо право да борави със лични данни,както и да побликува такива.Лицето има запрещение от Московска Патриаршия,от преди няколко години,което означава че същото е в "безблагодатно" служение.Напомняме на всички,че лицето не може да пребивава на чужди канонични територии,поради което считаме да уведомим всички заинтересувани лица на територия на Р България. Лицето не може да използва титула "Филипополски" защото гражданските закони на Р България са фиксирали това определение като часто от устава на определена религиозна организация.

Показваме ви фалшивият печат,използван от лицето.

събота, 7 април 2012 г.

ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ

И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе, и думаха: кой е Този? А народът отговаряше: Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски (Евангелие от Матея, 21)

Бавно и продължително се приближавахме към този ден. През дългото пътуване наречено Света Четири десетница - Велик пост.Време, в което се опитвахме да отворим заялите врати на своите собствени сърца, в които да приготвим място за Бог. Опитвайки се да изречем думите: "Господи помогни ми!"Онзи Бог, който отричахме, гонехме, хулехме, Бога, който не пускахме в живота си. А той - нашият живот, се превърна в амалгама от жалки амбиции и порутена духовност. Душите ни изпитват студ и самота.Често си задавам въпроса: Иска ли Бог отново да влезе в живота ни, да го освети, да го преобрази?Защото, повярвайте ми, ние обезобразяваме всекидневно божественият образ вътре в нас.Изключително лесно е да охулим, да нападнем, да убием... Трудно е да живеем в и с Христос!Аз зная, усещам великата доброта на моя Бог, смирението му, чрез което даде на мен и на всеки поотделно, онази велика надежда: "Елате при мене вие, всички обременени, и аз ще Ви успокоя".И ето сега сме в края на този великопостен път.Застанали мислено, и духовно може би, пред Иерусалимските вратите с онези древни, но също толкова богоотстъпили наши братя и сестри - хора, които очакваха неговото влизане. Той да дойде при нас, да влезе, да извърши Великия си вход, и да пресътвори всичко.Пътят на неговото влизане бе заслан с дрехите на нашите грехове, с цветовете на малкото ни добри дела, с нашите страдалчески сълзи, с молитвите ни.Очакващи помоща на Нашия Бог, усещащи светлината, проникваща в душите ни от Неговия вход, из човешките гърди се изтръгна естественият вик: "Осанна!".Посрещахме Бог, идващ да ни спаси отново.Христос влезе като смирен човек в света, в задъхващия се от безверие свят, за да го преобрази с божествената си всепронизваща любов. И да ни научи на любов, към Себе си, към всички около нас.Премина вратите на Святия град, както днес преминава вратите на сърцата ни. И сега нашето същество го посреща като Цар, както древните жители на Иерусалим. Ние сме свободни!Свободни да изберем всичко в живота си. Дори свободни да оставим или изхвърлим Бог от себе си! Божественна свобода!И за да ни покаже тази наша свобода, Христос избра най-страшния път към нея, пътя на страданието, стигащ до огромния кръст, побит в центъра на нашия живот, на който, ако поискаме, можем да разпнем греховете си, от който през пълната оставеност и гробния ад, в който слизаме със смъртта си, по стъпалата на надеждата, до Божията победа - Възкресението.Днес сме отново пред вратите на тази Божественна надежда, очаквайки с духовните си сетива, Спасителя да извърши отново своя Господен Вход.Готови ли сме да го срешнем, да постелим дрехите на греховността си, да пострадаме и да се облеем в светлината на Възкресението?Този отговор оставям на всеки от Вас!

Проповед произнесена от отец Радослав Паскалев
в храм "Св.Св.Козма и Дамиан" гр.Пловдив
Вая Връбница
8.април.2012 год.

петък, 6 април 2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

По предложение на Административния Църковен съвет на ИПБЦ,се състоя разширено заседание на Висшия Църковен Съвет на ИПБЦ.Като се взе предвид настъпващата Кръстна Пасха( Света и Велика седмица на Христовите Страдания) решенията взети днес ще се побликуват след Пасха Христова.
Спасителни и благодатни дни!