Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

четвъртък, 2 януари 2014 г.

РОЖДЕСТВЕННО ПОСЛАНИЕ ДО КЛИРА И ВЕРНИТЕ


                       
 
 
 
 
 
                              РОЖДЕСТВЕНО ПОСЛАНИЕ ДО КЛИРА И ВЕРНИТЕ

 

                                                    2014 ОТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

 

 

 

      „ И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;  защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ. „

                                                     (Еван. Лука 2:10-11)

 

 

 

 

 

 

СКЪПИ В БОГА И НАШЕТО СЪРЦЕ БРАТЯ И СЕСТРИ В РОДИЛИЯТ СЕ ГОСПОД,

 

       Отново с бавни стъпки се приближаваме към тъмнината на витлеемската нощ,и посланията които тя носи със себе си във вечността на вековете.

       Времето което живеем е време на богоотрицание, време на всеобщ човешки нихилизъм. В подобна „почва” естествено избуяват всички грехове на които е способен съвременият човек.

       Същият човек който бе призван в  достойнството на божественоста,днес потъпкал всичко,живее в задушаващата среда на греха.

       Ненавист,устременост за подчинение на всичко, братоубийство,съпътства живота ни днес. Обществената и семейна среда са арена на която всички воюваме един срещу друг.

       Самовлюбеноста ни днес ни пречи да видим и да почувстваме Бог в неговата пълнота,пречи ни да се превърнем не просто в номинални „спътници” на Христос, пречи ни да станем Христови чеда в пълнота.

 

      Христос се роди в зората на вековете за да изпълни великото обещание на Бог към човека. Роди се за да ни дари възможност да станем чеда Божии.

 

      Скромната обстановка в онази тъмна нощ близо до Витлеем,стана начало на пълна промяна на стария свят,превърна се в ново време за човека. Време на възможност,която ние имаме и можем да използваме винаги.

 

       За нас хората в Църквата думите на Христос: „ Идете и проповядвайте Евангелието” и днес са валидни и ни задължават повече от всякога. Днес ние сме призвани да свидетелстваме повече от всякога на бездуховния свят в който живеем че Христос стана спасение за мнозина. Че Христос се роди за да ни дари онази любов която съединява и сплотява човеците,а не разделя и противопоставя.

 

       В ноща на Рождество Христово ние отправяме нашето послание към всички истинно-православни християни по света,призовавайки ги да се превърнат в силни свидетели на истината към която ни призова Бог.

      Изправени пред големите процеси на разделение и религиозна нетърпимост ние заявяваме: Грижата за единството засяга цялата Света Църква,както верните,така и свещеното изпълнение,и всекиго според неговите способности,било във всекидневния живот,или във неговото професионално занимание. Тази грижа трябва да заздрави и покаже че братската връзка,която съществува между всички християни,води до пълно и съвършенно единство в съответствие на Божия план.

 

       Не може да има истинско братско единение ако няма истинско обръщане на сърцето. За това във витлиемската нощ трябва да молим Бог да ни дари искренно себеотрицание,за смирение  и благост в служението и в братското душевно великодушие към другите,дори към онези които в името на религиозна кауза отнемат човешки животи,за тях трябва да се молим непрестанно.

 

       Нека всички истинно православни християни знаем и запомним,че толкова по-добре ще насърчим, дори в действителност ще живеем с единството на християните,колкото повече се стараем да живеем според Евангелието.

       В светлината на витреемската Господня ясла спомняме в молитва душите на всички християни  станали жертва на тероризъм и религиозна омраза и всякъде по света пострадали невинно - за тях се молим в тази нощ.

       В действителност само в тайната на роденото Слово се изяснява истинската тайна на човека. Всъщност Адам,първият човек,бе образ на бъдещият човек,т.е. на Христос Господ. Христос който стана новият Адам,именно като разкри тайната на Отца и Неговата любов, разкри напълно и човека на човека и му възвести неговото възвишено призвание. С човешкото си въплощение Божият Син се сля със света,и ставайки подобен на човека във всичко,с изключение на греха ни подари  вечност.

 

      И ние скъпи и обични мои трябва да се стремим към тази вечност подарена ни от родилият се Господ Иисус Христос, работейки за Истинската Негова Църква и проповядвайки Евангелието на всички твари.

      Това е най- прекрасния дар който можем да дарим на родилия се Господ в настъпващата 2014 година от Неговото въплощение в света.

 

      Честитим на всички верни на Истинната Църква Рождеството по плът на Нашият Господ Иисус Христос и благопожелаваме на всички верни,свещен клир, и народ  крепко здраве, духовно израстване и напредък в живота.

 

                                  С благослов в Рождествената нощ.

 

                          Негово Блаженство и Високопреосвещенство

                                     Месемврийският Митрополит

                                               Г-н,Г-н + СЕРГИЙ

 

 

                                               Висш Църковен Съвет

                               Истинно Православна Българска Църква