Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

четвъртък, 17 април 2014 г.

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

                                   ПАСХАЛНО ПЪРВОСВЕТИТЕЛСКО ПОСЛАНИЕ

                                                             ДО КЛИРА И ВЕРНИТЕ

 

                                                             ПАСХА ГОСПОДНЯ 2014 год.

 

 

     След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце, и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.  А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен.
    Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.

                                                                                                ( Евангелие от Марка 16:1-7 )

 

 

Обичащи Господа и

Обични в Господа скъпи братя и сестри

Истинно-Православни християни,

 

 

Пасхалната нощ е пред нас отново в своята  пълнота. И ние верните на Църквата Христова отново ще прославим след няколко минути Възкръсналият от мъртвите Христа,който с божественият акт на Своето Възкресение промени хода на човешката история.

Пасхалната нощ събира в едно служението ни, молитвата ни, духовните и човешки копнежи,нашите размисли.

Хилядите светлини на горящите свещици ни  напомнят стремежа на човешките ни души към  Възкръсналия от мъртвите Господ.

В пасхалната нощ ние сме заедно и слушаме думите на Светото Евангелие:

„А каквото вам говоря, говоря го на всички: бъдете будни!”( Еван.Марк 13:37)

 

Кое е онова, което трябва да оценим и разберем от тези думи Господни, които идват от зората на човешката история? И можем ли в тази благодатна нощ да размислим за това буден ли е човека днес?

Днес човечеството, разтърсвано от възхищение към собствените си открития и към собствената си мощ, често повдига тревожни въпроси за сегашното състояние на света, за мястото и задачите на човека в света, за смисъла на личните и колективни усилия, както и за крайната цел на нещата и хората.

Днес човечеството изживява нов период от своята история, характерезираща се с дълбоки и бързи промени, които прогресивно се разпространяват в целия свят.Предизвикани от умствените способности и от творческата активност на човека, те се отразяват върху неговите индивидуални и колективни съждения и желания, върху неговия начин на мислене и действие, както по отношение на материалния свят , така и по отношение към хората.

Днес можем да говорим за истинска социална и културна трансформация която има своето отражение и върху религиозния ни живот. Но тази трансформация носи със себе си нелеки трудности. Така, докато човека разпростира толкова нашироко своята мощ, той не всякога успява да я подчини и тя да му служи. Днес човека полага усилия да проникне в дълбочината на своята душа, но все по-често изглежда неуверен в самия себе си. Открива по-ясно законите на социалния живот, но след това е колеблив по отношение на пътя който трябва да поеме.

Човека днес разполага със своите богатства, възможности и икономическа сила, но една голяма част от хората е все още  измъчвана от глад и мизерия, и големи групи са все още неграмотни. Никога както сега хората не са имали толкова изострено чувство за свобода, но в същото време се утвърждават нови форми на социално и психическо робство.    И докато света така ясно долавя желанието за  своето единство и взаимозависимоста между отделните личности в една необходима солидарност, но проради противодействащи помежду си сили, той бива брутално тласкан в противоположни посоки.

В действителност все още продължават да съществуват тежки политически, социални, икономически, расови и идеологически контрасти, не е намаляла и опасността както от локални войни ,така и опасноста от тотална война, способна да унищожи всичко.Увеличава се обема на идеи, но едни и същи думи, с които се изразяват най-важните понятия, в различни идеологии приемат съвсем различни значения. И това води до нашето човешко противопоставяне, до нашето самоунищожение.

В тъмнината на пасхалната нощ света трябва да изостри своя слух,та да чуе думите на молещият се Господ : Да бъдат всички едно; както Ти Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.( Евангелие от Иоан 17:21-23)

Да обични в Господа скъпи мои,

Трябва да бъдем това „едно  повече от всякога, да преодолем политическите и икономически разделения, да загърбим нашите свръх-амбиции за покоряване на света и човешката общност, и да осветим живота си с Божията любов,осветена от кръстната Христова смърт, и запечатана във вековете с Възкресението Христово.

Трябва да размислим в тази нощ за това, че  сега ние тук сме в радост, в близост до онези които ни обичат и на които отговаряме със същото. Но в този миг някъде в света  някой изпитва остра нужда от помощ, или чува тътена на оръжие, или умира в нищета, или просто пропилява поредния миг от подарения му от Бога живот.

Към тях трябва да насочим своята молитва и любов сега. Защото Христос ни изпрати в света,за да свидетелстваме вярата във Възкръсналия Господ и да променим света чрез нашата любов.

В тази пасхална нощ Ви призовавам да подарим на раздрания от противоречие свят, нашата молитва, и молейки се за всички и всичко да се провикнем в тъмнината на ноща,за да кажем на обездохувеният свят:

  

                      ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ ! ВО ИСТИНУ ВОЗКРЕСЕ !

 

Честита Пасха Господня на всички верни на Църквата, на свещеното изпълнение –клира, на целия български народ, на държавната власт. Желаем  Възкръсналият Господ да докосне сърцето на всеки, та то да се превърне в най- прекрасния храм на Бога!

 

                            ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ !     ВО ИСТИНУ ВОЗКРЕСЕ !

 

 

                         ПО БОЖИЯ МИЛОСТ МИТРОПОЛИТ МЕСЕМВРИЙСКИ

                                                         Г-Н,Г-Н, + СЕРГИЙ

 

                                                  ВИСШ ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ

                             ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА