Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

сряда, 20 юни 2012 г.

вторник, 5 юни 2012 г.

Протоколни решения на Висшият Църковен Съвет

Решение № 3
         
           След публикуване в официалният сайт на ИПБЦ обявлението за това че печата      „ФИЛИПОПОЛСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ „ се анулира и същият се признава за недействителен,както и след като узнахме че въпреки всичко лицето – Д.Могутнов(Даниил) продължава да се представя за предстоятел на ИПБЦ,да продължава да се титулува „Филипополски Митрополит”,да продължава да използва фалшивият печат,то ВЦС се обръща с официални писма към Църквите при които е изпратен подобен документ от  лицето Могутнов .Следва да се сезира Посолството на РФ,Главна Прокуратура на Р България,Европейските интитуции за тези самочинни деяния.

Протоколни решения на Висшият Църковен Съвет


Решение № 2
           ВЦС на ИПБЦ обсъди в детайл всички факти и събития свързани със проблемите създадени от епископ Даниил,който се явява клирик на ИПЦ(Р).С огромно учудване ВЦС констатира че ИПЦ(Р) е засегнала в свое предстоящо заседание от 06.06.2012 точка от дневният  ред”..... 2. О состоянии дел в Болгарской ИПЦ...”.Това накара ВЦС на ИПБЦ да направи следното разяснение.ИПБЦ е самостоятелно вероизповедание в рамките на Р България,и регистрирано според действащите закони в страната и ЕС.ИПБЦ не е  част от никоя църковна общност,както в страната така и извън нея.Тя има свой самостоятелен духовен път и живот,и се радва на всичко което другите регистрирани вероизповедания в РБългария вършат в полза на вярващите и Държавата ни.Нейната същност е независима и никой няма право да се вмешава във нейният вътрешен духовно-организационен живот,както и в нейното административно и канонично ръководство.ИПБЦ се ръководи от ВЦС и всички останали длъжности са подопечни и подчинени на ВЦС изцяло,както и са длъжни да се съобразяват с неговите решения.Остро протестираме на това което ИПЦ(Р) е направила,като държим да подчертаем че тези обсъждания,каквито и да са не касаят ИПБЦ изобщо.

ВЦС на ИПБЦ взима  решение  а именно: Анулира писмото с което е поискано да бъде предоставен епископ за духовно наставничество.Прекратява всякакви контакти със ИПЦ(Р) както с това се счита че всякякви  представители в ИПБЦ следва да се счита за недействителни.