Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

неделя, 26 юли 2009 г.Тропар, глас 3
Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашым.
Кондак, глас 5
Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.
ВЪЗЛЮБЕНИ И СКЪПИ ЗА ВСИЧКИ НИ


БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИ,ЛЕКАРИ И РАБОТЕШИ В ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО,
Пред прага на славния ден,в който Светата Църква отправя молитвена почит към Свети великомъченик Пантелеймон,ние отправяме молитва и за успех на всички вас скъпи братя и сестри,медици. Преуспявай те на професионалното поприще,защото всички ние чрез вашата помощ прославяме още по крепко Бог подател на всички земни блага!


Желаем здраве ,благопреуспяване на всички вас,за благото на една Силна България!


вторник, 14 юли 2009 г.


Изтича поредната година от безкръвния геноцид към Православието в Република България!

неделя, 5 юли 2009 г.

БЛАГОСЛОВ ЗА БЪЛГАРИЯДнес българското общество е отново в очакване! Днес хората са вперили очи на надеждата към новото начало! Днес всички очакват онова,което в последните години липсваше! Справедливост,възмездие,истина! И в утрото на този нов ден,ние православните християни трябва да направим едно- ДА СЕ ПОМОЛИМ!


Ние Високопреосвещеният Митрополит + ДАНИИЛ,благославяме верните на Истинната Българска Православна Църква!


Онези наши близки до сърцето хора,които защитаваха демократичните ценности,с цената на много лишения,охулвания,мъка!


Ще поздравя Демократите за една Силна България с ангелските слова : " РАДВАЙТЕ СЕ"!


Ала и трябва да кажем: България очаква отново от Вас да бъдете в полза на самата нея,на хората и ,за напредък и благоденствие на всички!


Призовавам над Вас божието благословение !


ДЕРЗАЙТЕ! БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ДЕЛАТА НА ВСИЧКИ ВАС!
сряда, 1 юли 2009 г.


До Кмета
На Община Пловдив
Община Пловдив
Гр.Пловдив
Г-н Славчо АтанасовДо Главния Архитект
На Община Пловдив
Г-н Румен Русев

П И Т А Н ЕУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

С настоящото питане Висшия Църковен Съвет чрез Административния Църковен съвет прави следното официално питане към управляваната от Вас Община.
След една дълга( 6 месечна) комична сага,в която поверената Ви за управление Община показва чрез писменните документи на някои от Вашите подопечни заместници че не уважава по никакъв начин законно съществуващите в Република Бългалия вероизповедания,като използва изрази които целят да унижат вярата и желанието на голямо количество хора в страната,които се намират под спасителния омофор на Светата Истинно Православна Църква,с писмо изх.№ 9200 13879(6) най-после отговори по един доста странен начин,който буди недоумение и въпроси?
С протокол № 21 от 03.06.2009 год.( който прилагаме) на Експертен съвет по Устройство на територията е изразено становище,което бе получено на 22.06.2009 год.,видно от пощенското клеймо.В същия ден по „случайното” стечение на обстоятелствата във публикация на местен ежедневник( в.”Марица”брой 143/5905/ на 2 вътрешна страница) се появи една достатъчно навреме излязла информационна статия,която е повод за това наше питане.
В становището на Експертния съвет в т.1,изришно се казва,цитираме:” ...а към настоящия момент няма предвидени УПИ с отреждане за религиозни храмове.”край на цитата.
В същия момент в упоменатото информационно каре на местния ежедневник четем: „ .......Пет нови параклиса ще има в най-скоро време в ЖК Тракия....”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
Това странно съвпадение на факти ни кара да направим към Вас, следните няколко питания:

1. Отговаря ли на истината становището на Експертния съвет,по изразената позиция в Протокол № 21/ 03.06.2009 год.,както и в частност изразеното становище в трите точки? Бихме желали да получим подробен отговор!
2 . Отговаря ли на истината твърдението на местния ежедневник,а именно давала ли е Община Пловдив разрешение на друго равноправно пред законите на Република България вероизповедание,за изграждане на ц.:”пет параклиса”?
3. Толерира ли Община Пловдив определени вероизповедания,като им осигурява бързо административно обслужване,както и привилегии относно получаване на дарения от същата,възможност за изграждане на други молитвени домове(храмове).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Това питаме,напомняйки Ви,че държавните и светски институции не би следвало да толерират едни спрямо други вероизповедания,още повече че същите са с един и същи правен режим спрямо държавното законодателство.Толериране на едни спрямо други може да бъде квалифицирано като религиозна дискриминация.Напомняме Ви че България от 05.06.2009 година е окончателно осъдена от ЕСПЧ,а Истинно Православната Църква е част от това справедливо дело и неговото решение.

Бихме искали да получим отговор на питането,в седем дневен срок от получаване му.Преди да бъдат предприети последващи действия от страна на Истинно Православната Църква,съобразно действащото законодателство и европейско такова,както и медийната разгласа!

Бихме искали в края да споделим с Вас следното:
Исканията които вече шести месец отправяме към Вас,като кмет на Община Пловдив,за поставяне на павилион за продажба на църковни стоки пред входа на гробищен парк,”Северен”,предоставяне на параклис „Свети Георги”- кв.”Гагарин” ,и искане за изграждане на малък храм в ЖК.”Тракия” ни кара да мислим че това не са невъзможни или незаконни действия на Общината,а едно странно поведение целящо поставяне в привилигировано положение на отделни религиозни общности,спрямо други.Надяваме се че Вие като човек,който заявяваше че е „Кмет на всички пловдивчани” не мислите така,а бихте съдействали за разрешаване на тези искания.Очакваме писменният Ви отговор в посоченият от нас срок!
Председател на Административния
Църковен Съвет

Филипополска катедра
30ц.к/ 13 гр.к.,юни.2009 от Р.Х.
( Събор Апостолски )
Гр.Пловдив