Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

сряда, 1 юли 2009 г.


До Кмета
На Община Пловдив
Община Пловдив
Гр.Пловдив
Г-н Славчо АтанасовДо Главния Архитект
На Община Пловдив
Г-н Румен Русев

П И Т А Н ЕУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

С настоящото питане Висшия Църковен Съвет чрез Административния Църковен съвет прави следното официално питане към управляваната от Вас Община.
След една дълга( 6 месечна) комична сага,в която поверената Ви за управление Община показва чрез писменните документи на някои от Вашите подопечни заместници че не уважава по никакъв начин законно съществуващите в Република Бългалия вероизповедания,като използва изрази които целят да унижат вярата и желанието на голямо количество хора в страната,които се намират под спасителния омофор на Светата Истинно Православна Църква,с писмо изх.№ 9200 13879(6) най-после отговори по един доста странен начин,който буди недоумение и въпроси?
С протокол № 21 от 03.06.2009 год.( който прилагаме) на Експертен съвет по Устройство на територията е изразено становище,което бе получено на 22.06.2009 год.,видно от пощенското клеймо.В същия ден по „случайното” стечение на обстоятелствата във публикация на местен ежедневник( в.”Марица”брой 143/5905/ на 2 вътрешна страница) се появи една достатъчно навреме излязла информационна статия,която е повод за това наше питане.
В становището на Експертния съвет в т.1,изришно се казва,цитираме:” ...а към настоящия момент няма предвидени УПИ с отреждане за религиозни храмове.”край на цитата.
В същия момент в упоменатото информационно каре на местния ежедневник четем: „ .......Пет нови параклиса ще има в най-скоро време в ЖК Тракия....”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
Това странно съвпадение на факти ни кара да направим към Вас, следните няколко питания:

1. Отговаря ли на истината становището на Експертния съвет,по изразената позиция в Протокол № 21/ 03.06.2009 год.,както и в частност изразеното становище в трите точки? Бихме желали да получим подробен отговор!
2 . Отговаря ли на истината твърдението на местния ежедневник,а именно давала ли е Община Пловдив разрешение на друго равноправно пред законите на Република България вероизповедание,за изграждане на ц.:”пет параклиса”?
3. Толерира ли Община Пловдив определени вероизповедания,като им осигурява бързо административно обслужване,както и привилегии относно получаване на дарения от същата,възможност за изграждане на други молитвени домове(храмове).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Това питаме,напомняйки Ви,че държавните и светски институции не би следвало да толерират едни спрямо други вероизповедания,още повече че същите са с един и същи правен режим спрямо държавното законодателство.Толериране на едни спрямо други може да бъде квалифицирано като религиозна дискриминация.Напомняме Ви че България от 05.06.2009 година е окончателно осъдена от ЕСПЧ,а Истинно Православната Църква е част от това справедливо дело и неговото решение.

Бихме искали да получим отговор на питането,в седем дневен срок от получаване му.Преди да бъдат предприети последващи действия от страна на Истинно Православната Църква,съобразно действащото законодателство и европейско такова,както и медийната разгласа!

Бихме искали в края да споделим с Вас следното:
Исканията които вече шести месец отправяме към Вас,като кмет на Община Пловдив,за поставяне на павилион за продажба на църковни стоки пред входа на гробищен парк,”Северен”,предоставяне на параклис „Свети Георги”- кв.”Гагарин” ,и искане за изграждане на малък храм в ЖК.”Тракия” ни кара да мислим че това не са невъзможни или незаконни действия на Общината,а едно странно поведение целящо поставяне в привилигировано положение на отделни религиозни общности,спрямо други.Надяваме се че Вие като човек,който заявяваше че е „Кмет на всички пловдивчани” не мислите така,а бихте съдействали за разрешаване на тези искания.Очакваме писменният Ви отговор в посоченият от нас срок!
Председател на Административния
Църковен Съвет

Филипополска катедра
30ц.к/ 13 гр.к.,юни.2009 от Р.Х.
( Събор Апостолски )
Гр.Пловдив

Няма коментари:

Публикуване на коментар