Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

сряда, 12 август 2009 г.

НОВИНИ ОТ ГРЪЦКАТА ЦЪРКВА


Гръцките православни свещеници в САЩ (Архиепископия на Америка) са най-високо заплатените православни клирици в света, според официалните данни за заплатите им, обявени от архиепископията. Годишните им приходи достигат 170-200 хиляди долара. Към тях са включени и т.нар. benefits за участия в семинари, обучения, здравни и други социални осигуровки, разходи за жилище и автомобил и други. Техните заплати са най-големият икономически разход за местните гръцки общности. По този начин те се явяват най-скъпо платените православни клирици не само в Америка, но и в целия свят. Според таблиците за техните възнаграждения за 2009 г. свещеници със стаж от 0 до 5 години получават от 47 232 до 63 960 долара годишно. От 6 до 10 години от 63 960 до 71 280 долара. Свещениците с 15 годишен стаж получават 81 672 долара, а с 20 годишен стаж - 91 000 долара. Максималното заплащане за работа над 35 години е 115 хиляди дорала годишна заплата. В договорите на свещениците е записано, че енориите са длъжни да им осигурявят също така жилище, автомобил с тяхната поддръжка, платен отпуск от две седмици до три месеца в зависимост от статута и стажа му. Общностите са длъжни и в началото на всяка година да актуализират заплатите на свещениците в зависимост от поскъпването на живота в страната. Към споменатите в договорите условия не са включени приходите от треби, които се считат за доброволни пожертвувания на енориашите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар