Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

четвъртък, 29 октомври 2009 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АРХИЕРЕЙСКИЯ СИНОД НА ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА

Поради зачестилите двусмислици, относно нашумелият от последните дни случай на измама от лицето Тоньо Иванов Тонев,и неправилни те медийни тълкувания,както и неправилно то манипулиране на общественното мнение от страна на определени сайтове със религиозна насоченост, Архиерейския Синод на Истинно Православната Българска Църква прави следното изявление, пред обществеността и медиите:

През последните дни обществото стана свидетел на поредната измама,свързана със "алтернативни " форми на кредитиране.За голямо съжаление,в този срамен човешки акт,бе намесена църковна институция,която бе вкарана чрез медиите в този обществен скандал,по много неприятен начин.Обидните квалификации от страна на медии като: "мнима Църква","Църква приличаща повече на секта" " гръмко име -Истинна църква" накара Архиерейския синод на Истинно Православната Българска Църква да направи следните пояснения които касаят не просто " истината",но напомнят на пишещите че трябва да се следи за достоверността и истинноста на информацията която се изнася,защото в противен случай Истинно Православната Българска Църква следва да потърси своите права по надлежния ред.
Архиерейския Синод на Истинно Православната Българска Църква прави следните разяснения в следния хронологичен ред:
1. Лицето Тоньо Иванов Тонев не клирик на Истинно Православната Българска Църква от 10.ноември.2008 год. С решение на Църковния съд - реш.№ 15 А от 10.ноември.2008 год. за груби канонични нарушения,неспазване на църковната дисциплина,осквернява не на благодатния чин на свещенството, административни и финансови нарушения Църковния съд във пълен състав реши да низвергне и лиши от свещен сан лицето Тоньо Иванов Тонев от същата дата а именно 10.ноември.2008 год. След излизане на съдебното решение,със писма са уведомени Община Хасково и Кметство с.Узунджово за това че въпросното лице не е свещенослужител и не представлява Светата Истинно Православна Българска Църква на местно ниво.След дълги издирвания лицето е върнало своята свещеническа карта по пощата,едва на 12.03.2009 год.
От 10.ноември.2008 година,по смисъла на решението на църковния съд и устава на църквата,лицето Тоньо Иванов Тонев не е част от никоя църковна институция като действията му,а именно,носене на расо,представяне със титла " отец" се определят като: самочинни,противно уставни,антиканонични.А така също и следва да се санкционира от действащото в страната законодателство.
2.На 01.октомври.2009 год., в канцеларията на Филипополската митрополия са получени фалшиви документи,като доказателство за извършваната към онзи момент измама.Документа е изцяло фалшив като са подправени: ЕГН на Н.В.П. Митрополита,подписа му,фалшифициран е по особено нелеп начин печат,който не отговаря на официалният църковен печат по никакъв белег.Документа бе предоставен от гражданин за което Архиерейския синод,благодари искрено да проявена гражданска позиция.На 06.10.2009 година Истинно Православна Българска Църква сезира Окръжна прокуратура -гр.София,като е подала жалба срещу лицата Илиана Младенова и Тоньо Иванов Тонев.
Архиерейския синод е настоял за бързо разследване и наказание за виновните,по смисъла на граждански те закони на Р България.
3. Уроненият авторитет на Църквата и защита на нейните интереси ще бъдат поверени на законодателството и българският компетентен съд.
4. Срамният акт на измама от страна на горе упоменатите лица,дава повод за редица мнения,някои от които твърде свободни и неправилни.Името на Истинно Православната Българска Църква не може, и е неправилно да се замесва в подобен род скандали,защото тя не носи никаква отговорност за действията на лица,които не са, и не трябва да се свързват с нея по какъвто и да е начин.Неправилните квалификации,свободните тълкувания,пречат за нормалното съществуване на вероизповеданията,както и дават повод за разпалване на религиозна нетолерантност между всички тях.Това не бива и не трябва да бъде допускано.
5. Архиерейския синод на Истинно Православната Българска Църква поверява своята защита на Всеподателя Бог,като очаква и ще подкрепи всички действия на компетентни те разследващи органи в процеса,а така също ще очаква справедлива присъда за виновните от българският съд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар