Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

вторник, 5 юни 2012 г.

Протоколни решения на Висшият Църковен Съвет


Решение № 2
           ВЦС на ИПБЦ обсъди в детайл всички факти и събития свързани със проблемите създадени от епископ Даниил,който се явява клирик на ИПЦ(Р).С огромно учудване ВЦС констатира че ИПЦ(Р) е засегнала в свое предстоящо заседание от 06.06.2012 точка от дневният  ред”..... 2. О состоянии дел в Болгарской ИПЦ...”.Това накара ВЦС на ИПБЦ да направи следното разяснение.ИПБЦ е самостоятелно вероизповедание в рамките на Р България,и регистрирано според действащите закони в страната и ЕС.ИПБЦ не е  част от никоя църковна общност,както в страната така и извън нея.Тя има свой самостоятелен духовен път и живот,и се радва на всичко което другите регистрирани вероизповедания в РБългария вършат в полза на вярващите и Държавата ни.Нейната същност е независима и никой няма право да се вмешава във нейният вътрешен духовно-организационен живот,както и в нейното административно и канонично ръководство.ИПБЦ се ръководи от ВЦС и всички останали длъжности са подопечни и подчинени на ВЦС изцяло,както и са длъжни да се съобразяват с неговите решения.Остро протестираме на това което ИПЦ(Р) е направила,като държим да подчертаем че тези обсъждания,каквито и да са не касаят ИПБЦ изобщо.

ВЦС на ИПБЦ взима  решение  а именно: Анулира писмото с което е поискано да бъде предоставен епископ за духовно наставничество.Прекратява всякакви контакти със ИПЦ(Р) както с това се счита че всякякви  представители в ИПБЦ следва да се счита за недействителни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар