Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

петък, 12 юни 2009 г.
До Кмета
На Район „Тракия”
Г-н Гиньо Матев
Община ПловдивУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Дълбоко огорчени от пасивното отношение и мълчание на Община Пловдив,относно Наше искане за предоставяне място за строеж на малък храм, към същата се обръщаме към Вас за следното:

Оказва се че в Република България е далече времето в което една светска държава,член на Европейския съюз, ще прилага своето законодателство „ЕДНАКВО”към всички религиозни и регистрирани вероизповедания в страната.Слава Богу,че в обществото на Европейските народи,има различно третиране по въпроса за религиозният избор и религиозната свобода,която е част от правата на човека.Толерирането на „ЕДНИ” спрямо всички останали религиозни общности и Църкви в Република България ни накара да потърсим правна защита,а и да огласим пред целия Европейски съюз начина по който се третира правото на човека,и в частност на религиозните права.Напомняме Ви че на 05.06.2009 год. ЕСПЧ отхвърли жалбата на Р България,което означава че се потвърдиха решенията на Съда,а именно че в Р България има различни Църкви на православното изповедание,и че вероизповеданието „БПЦ” не представлява единствено православния ареал.

Светата Истинно Православна Църква е част от едно „отрязано дърво”,изпитала на плещите си държавния произвол от 2004 год.И за това Европейският съд по правата на човека се произнесе именно че са нарушени всички закони,международни спогодби и конвенции подписани от Република България.
Светата Истинно Православна Църква е надлежно регистрирана през 2008 год. от СГС което недвусмислено означава едно- признато е правото ни на съществуване.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
Отправяме към Вас искане за следното:
Искаме да ни бъде отредено място до паметника на убитите след 09.септември 1944 год.- парк,или друго подходящо място където да извършим литургия на открито,а именно 4 неделни дни в месеца,в часове от 10.00- 13.00 часа.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
Желаем на Вас и целият Ви екип,здраве,мъдрост, за полза на всички живеещи в управляваната от Вас Община।
Няма коментари:

Публикуване на коментар