Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

понеделник, 22 юни 2009 г.

ДО ВСИЧКИ ВЕРНИ НА ИСТИНСКОТО ПРАВОСЛАВИЕКак да се оправим в лабиринтите на историческите смущения, не устройства и разделенията в гонението на Истинската Църква в България в 20-ти век? Как в мрежата от канонични, неканонични и повече или по-малко антиканонични действия да се намери Истината? Как ние, отделените в пространството и времето можем да разберем къде и кой е бил Църквата в тъмнината на това кърваво полесражение, където всички са носили униформата на една и съща армия, всички са се съсичали един друг и всички са възкликвали “С нас е Бог”?Във военното изкуство, за да се прави различие съществува само един способ – това е знамето. Знамето в тази, както и във всяка духовна война, война с лъжата, е била истината.Войната започнала, когато Адам в Едем е приел лъжата като истина и повярвайки и (“Бог не иска вие да бъдете като богове, яжте спокойно, няма да умрете”), е похулил Твореца. Чрез Адам в света е влезнала лъжата и го е завладяла дотам, че Самия Бог Истина в плът е трябвало да дойде в света, за да я погуби. И днес, докато продължават последните битки преди възцаряването на синът на лъжата принципът е същия – чрез приемането на лъжата, вярата в нея или даже само съгласяването с нея се приема смъртта. Чрез приемането на истината се приема Благия Бог, единствения, Който може да ни освободи от смъртта. Няма смърт без лъжа и няма Живот без Истина.Господ иска всички “да са едно” с Него. Къде е това –едно?Мястото, където Той събира всички в едно е истината. И това се явява единственото място, където се служи на Бога – съгласно със Словото Му: “Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат тези, които Му се покланят” (Йоан 4,23).И сатаната като подражател на Бога иска всички да бъдат едно. С него, без Бога, извън истината. Където и да е, но извън истината. И който от там служи на Бога, независимо от това колко “искренно” го прави той служи на този, който не е Бога на Истината.Самата същност на Борбата за Православие днес е свързана с откриване на Истинската Църква, на истинските Архиереи. И тяхното разграничаване от тези епископи, които имат образ на благочестие (Православие), но вътрешно са се отрекли от него. А какво е силата на благочестието ако не Истината? Който е отстъпил от истината се е отрекъл от Православието.Имало ли е в България истинни, тези, за които Писанието говори, че “во устех их не обретеся лест” (в устата им няма лъжа) (Откр. 14,5)?
Има ! Малко,единици,които плащат с живота си за това да има Истинска Православна Църква! Днес те са гонени,не им се разрешава да изградят свои храмове! Не им се дава възможност да съществуват! Гонени,дискриминирани,преследвани от гражданската власт на тази уж демократична Държава! Държава в която се говори благонравно за религиозна свобода,но онези които не са от Държавния ( Лъже) православен Синод се преследват!


Господи Иисусе Христе не оставай да погине Истинската Църква!

1 коментар: