Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

неделя, 26 май 2013 г.

ИЗВЕСТИЕ

Висшият Църковен Съвет на Истинно Православна Българска Църква прави следното изявление.

      В периода на Пасхалните празници на електроната поща на ИПБЦ се получиха редица съобщения  които накараха Висшият Църковен Съвет  бързо да анализира цялата информация и да вземе следните решения които оповестява.
      Информацията в тези електронни писма има за цел да урони авторитета на персонални членове на Църквата,тяхната човешка и верска свобода като граждани на единният свободен европейски съюз.Ето защо след задълбочена консултация с юридическия екип Висшият  Църковен Съвет подаде жалба до ВКП на Република България,както и до всички държавни ведомства които имат възможност да проверят заплахите отправени в тези електронни писма,да проверят техният адресат,и да вземат нужните законови мерки.
      Висшият Църковен съвет изпрати официално писмо до Посланика на Руската Федерация в България,като го запозна подробно със случая,тъй като съответните писма са изпратени от Русия.
      Изпратено е писмо до Министерство на Външните работи на Руската Федерация относно създалият се проблем.
      Надяваме се виновните да бъдат разкрити бързо и подведени под съдебна отговорност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар