Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

сряда, 29 май 2013 г.


                                  САМОЗВАН „ДУХОВЕН”  ШАРЛАТАНИН!

 

 

    В град Пловдив самозван „лъже-владика” продължава да мами хората.

    Иордан Стойков продължава да се представя за  „лъже- владика Даниил”,като този път делата му са насочени не към злоупотреба с църковни институции,а духовна злоупотреба с вярващите.Същият е изгонен по унизителен начин още в началото на 2000 година от „разколническият алтернативен синод на Пимен”.Навярно и низвергнат от тях по това време.

    Същият не представлява никаква църковна институция но въпреки това извършва църковни ритуали,които вероятно и му се заплащат.Трябва да припомним на органите на реда Закона за вероизповеданията който гласи чe:

        Чл. 36. (1) Който без представителна власт осъществява дейност от името на вероизповедание, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.

              (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно, глобата е от 500 до 1000 лв.(ЗВ)

 

    На снимката която публикуваме се вижда ясно Йордан Стойков да извършва някакъв обряд в известно пловдивско заведение, без всички църковни одежди и атрибути,което превръща Светото Православие в посмешище.Липсата на епатрахил като основна богослужебна дреха,епископски жезъл,мантия и корона(каквито трябва да носи всеки владика),навеждат на мисъл че този човек се гаври с Православието.

   Тъжно е че в тази лъжа са въвлечени хора,имена на елитни пловдивски заведения и уважавани бизнесмени.

      Нещо повече,задаваме си въпрос: Ако този човек извършва венчавки какви документи (венчални свидетелства) издава?

 

     С какъв печат са подпечатани за тяхната юридическа валидност?

 

     Защо този човек използва печат „ ПЛОВДИВСКИ ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТ 2”?

     Знае ли Синода на Патриарх  Неофит за това?

 

Надяваме се органите на реда да установят истината по тези питания.

 

За пореден път ВЦС на ИПБЦ заявява пред обществеността че Йордан Стойков не представлява никоя църковна институция регистрирана на територията на Р България.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар