Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

петък, 20 април 2012 г.


                                        У К А З

                                           №01-ВЦС -6 / 13.04.2012

       С настоящият Указ,Висшият Църковен Съвет на Истинно Православната Българска Църква,на основание на  Устава на ИПБЦ,с решение на Висшият Църковен съвет ( Протокол № 0006- VI/13.04.2012 год) се взе следното решение:

        Освобождаваме  клирика на Истинно Православната Българска Църква  архимандрит Евтимий ( в м. Янчо Статев Илев) като председател на Манастирско настоятелство  „Свети Живоприемни Източник” с.Голямо Буково,гр.Средец,Област Бургас,и като клирик на цялата Св.Църква.Същият е освободен поради неспазване на Устава на ИПБЦ,несъобразяване и незачитане на  светата йерархия на Църквата.С акта на публикуване на настоящият Указ,същият не трябва да се счита повече за клирик на Истинно Православната Българска Църква.
        Монах Евтимий (Янчо Статев Илев) не представлява ИПБЦ,и всички документи които лицето,на които стои реквизит с" ИПБЦ",да се считат за невалидни,те не ангажират официалната позиция на Истинно Православната Българска Църква.От момента на публикуване,печата на който е изписано "ИПБЦ" да се счита за невалиден,и документите подпечатани с този печат да се считат за невалидни.Лицето не може да извършва никакви юридически действия от имено на ИПБЦ.

      Настоящият Указ се взе от ВЦС с пълно мнозинство.Указа влиза в сила от момента в който същият се публикува на  сайта на Истинно Православната Българска Църква.

     


Няма коментари:

Публикуване на коментар