Електронна поща

електронна поща : ipbz@abv.bg

вторник, 10 април 2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АЦС

Административния Църковен Съвет на Истинно Православна Българска Църква докладва с решение № 00010 от 30.03.2012 год.,на Висшият Църковен Съвет че анулира печата издаден с протокол № 0005 на Висшият Църковен Съвет а именно печат с кръгла форма,със следните характеристики:
В средата двуглав орел със константинов кръст,а в кант изписано "ФИЛИПОПОЛСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ II " поради причина че същият не се използва от лице свързано с ИПБЦ.Всички подпечатани документи следва да се считат за невалидни и недействителни. За всички документи издадени и подпечатани с този печат, Истинно Православна Българска Църква не се ангажира и не носи отговорност.Печата се използва от лице което по никакъв начин не представлява юридически ИПБЦ.
Такова лице никога не е подавало собственоръчно подписана молба за членство,каквото е изискването на устава на ИПБЦ,а именно Чл.45,ал.2.Същата не е разглеждана от Административния Църковен Съвет на основание Чл.46,ал.2.,и не е удобрявана от същия.Лицете не е депозирало документи изискани от АЦС,като е отказало.Същото е подписало документ със изпитателен срок от 1 месец,но срока не е продължен,поради което
Истинно Православна Българска Църква не се ангажира с самочинните действия на лицето.Същото се представя за "митрополит" въпреки че по Светите Канони на Църквата то никога не е било такова.Религиозната институция в която пребивава лицето не е извършвала никога такъв каноничен избор.Самочинно лицето носи " бяла епанокамилавка" без да е получавало никога такова разрешение.Същото лице самочинно е извършило редица "низвержения" без същото да има такова право,по светите канони в Църквата,без липсата на какъвто и да е духовен съд,който никога не е бил ситуиран от вероизповеданието,още повече че лицето никога не е получавало документ за председателство на такъв духовен съд,като определя тези действия като "Самочинин".Лицето използва и публикува личнни дани на членове на вероизповеданието,без да има това право по Закона за личнитте данни на Р България.АЦС ще сезира Главна Прокуратура на Р България,както и Посолството на Руската Федерация,защото това лице не е български гражданин и същото няма юридическо право да борави със лични данни,както и да побликува такива.Лицето има запрещение от Московска Патриаршия,от преди няколко години,което означава че същото е в "безблагодатно" служение.Напомняме на всички,че лицето не може да пребивава на чужди канонични територии,поради което считаме да уведомим всички заинтересувани лица на територия на Р България. Лицето не може да използва титула "Филипополски" защото гражданските закони на Р България са фиксирали това определение като часто от устава на определена религиозна организация.

Показваме ви фалшивият печат,използван от лицето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар